Bài đăng

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI KHUẨN OXY HÓA Fe (II), khử NO3- TẠI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM

TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN SINH COENZYME Q10 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG NẤM NGỌC CHÂM HYPSIZYGUS MARMOREUS SINGER

Pháp luật quốc tế và việc giải quyết tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01

Thời hạn tố tụng trong pháp luật Tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01