Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Pháp luật quốc tế và việc giải quyết tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01

Thời hạn tố tụng trong pháp luật Tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

So sánh pháp luật của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa : Luận án TS. Luật: 62 38 01 07

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam : \b Luận án TS. Luật: 62 38 01

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vi thấu kính trên cơ sở màng micro-nano SU-8 ứng dụng trong hệ thống quang MEMS/NEMS

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu chế tạo thiết bị la bàn điện tử dựa trên vật liệu multiferroics cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu thiết kế và cố định ADN đầu dò ứng dụng trong cảm biến ADN định hướng phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não : Luận văn ThS. Công nghệ Nano Sinh học: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu các phương pháp mập mã đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong trường học thông minh

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực nghành CNTT tại Việt Nam: Luận văn ThS Quản lý Hệ Thống Thông Tin: 6048010

Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn ISO27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

Đánh giá ảnh hưởng của kênh fading đối với điều chế không gian: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 01

Tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ biển : Luận văn ThS. Cơ kỹ thuật: 60520101

Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vi thấu kính trên cơ sở màng micro-nano SU-8 ứng dụng trong hệ thống quang MEMS/NEMS