Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Gắn bó hay từ bỏ giáo dục đặc biệt: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp của cử nhân sư phạm giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20

Tác động của hoạt động ngoại khóa đến tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp tại Trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20

Đôi điều bàn về Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống xã hội nước ta hiện nay

Ngày mưa trên Thánh địa Yên Tử

Ngày xuân đồng bào Khmer Nam Bộ làm lễ rước bò trâu

Ngày xuân đồng bào Khmer Nam Bộ làm lễ rước bò trâu

Tổ chức dạy học Phần 3: Sinh học vi sinh vật" - Sinh học 10 trung học phổ thông bằng phương pháp dạy học theo góc : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11"

Biện pháp quản lý sinh viên nội trú Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14

Analysis the Statistical Parameters of the Wavelet Coefficients for Image Denoising

Tối ưu hóa sinh tổng hợp lactase từ Aspergillus oryzae sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt - phương án cấu trúc có tâm

Chân lý Phật giáo là gì (Trích Phật giáo Chính tín)

Đạo Phật truyền sang Phương Tây như thế nào?

Tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng một số thuật toán nén tiếng nói : Luận văn ThS. Công nghệ Thông tin : 60 48 05

Tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng một số thuật toán nén tiếng nói : Luận văn ThS. Công nghệ Thông tin : 60 48 05

Preparation and characterization of nanorod-like TiO2 and ZnO films used for charge-transport buffer layers in P3HT based organic solar cells

Preservation of keratinized mucosa around implants using a prefabricated implant-retained stent A case-control study

NHỮNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIỮ GÌN NỀN ĐỘC LẬP CỦA TỔ QUỐC TRONG THẾ KỶ XX LÀ NGƯỜI TÀY, NÙNG Ở CAO BẰNG

VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC "QUAM TÔ MƯƠNG"

Identity in activity: Examining teacher professional identity formation in the paired-placement of student teachers

Nonlinear buckling and post-buckling analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells under external pressure

Phong Tục tập quán, nghĩ lễ và vấn đề phát triển bền vững miền núi Tây Nguyên

The Conservation Status of Gibbons in Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10297

Title: The Conservation Status of Gibbons in VietnamAuthors: Benjamin M. Rawson
Paul Insua-Cao
Nguyen Manh Ha
Van Ngoc Thinh
Hoang Minh Duc
Simon Mahood
Thomas Geissmann
Christian RoosKeywords: Conservation;GibbonsIssue Date: 2011Publisher: Fauna & Flora International Vietnam Programme

Chất lượng cuộc sống của cán bộ nhân viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội

Capacity for delivery services of non-communicable diseases prevention and management in commune health centers, 2014

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (phần 1)

Phật giáo nhập thế truyền thống và hiện đại

Environment protection - A prerequisite for reduction of human suffering and sustainable development

Determination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh City

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở Miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở Miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Tội phạm ở tuổi vị thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : Luận án TS. Xã hội học : 5.03.51

Sự biến đổi cơ cấu lao động - việc làm ở nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : Luận án TS. Xã hội học: 5.03.51

Hành trình thay đổi nhận thức

Nguy cơ ung thư gan từ món tương

Sáng chế "Vật liệu polymer compozit sợi thủy tinh"

Tình sâu nghĩa nặng quê hương Tiên Điền

Cấu trúc không - thời gian của nhiệt độ và lượng mưa tháng ở Việt Nam trong các thập kỷ gần đây và thử nghiệm dự báo : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính với La: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01